دستورالعمل ترخیص نهاده های تولید بصورت نسیه از گمرکات

دستورالعمل ترخیص نهاده های تولید بصورت نسیه از گمرکات

یک نظر بگذارید

Related Posts

اینکوترمز چیست ؟

اینکوترمز یک اصطلاح مهم رایج در بازرگانی بین الملل است، در واقع اینکوترمز تعیین کننده و ضوابط بین خریدار و فروشنده در معاملات تجاری است. هر سال نسخه اصلاح شده […]