بخشنامه بانک مرکزی در خصوص مهلت ورود کالا و ارائه اسناد حمل

خشنامه بانک مرکزی در خصوص مهلت ورود کالا و ارائه اسناد حمل

 

 

یک نظر بگذارید

Related Posts

اینکوترمز چیست ؟

اینکوترمز یک اصطلاح مهم رایج در بازرگانی بین الملل است، در واقع اینکوترمز تعیین کننده و ضوابط بین خریدار و فروشنده در معاملات تجاری است. هر سال نسخه اصلاح شده […]