امکان ثبت چند پرونده ثبت سفارش درحالت بدون سابقه تا سقف ۵۰۰ هزار دلار

امکان ثبت چند پرونده ثبت سفارش درحالت بدون سابقه تا سقف ۵۰۰ هزار دلار

یک نظر بگذارید

Related Posts

اینکوترمز چیست ؟

اینکوترمز یک اصطلاح مهم رایج در بازرگانی بین الملل است، در واقع اینکوترمز تعیین کننده و ضوابط بین خریدار و فروشنده در معاملات تجاری است. هر سال نسخه اصلاح شده […]